บัวแก้วเผยเตรียมจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในต่างประเทศ

น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า กระทรวงได้รับมอบหมายจากคณะอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในต่างประเทศ โดยมีนางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าและคณะทำงานซึ่งได้สั่งการให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลกจัดเตรียมสถานที่ พิธีการ รวมถึงจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจด้านการเจริญพระราชไมตรีกับต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในบริเวณพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนไทยในต่างประเทศได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นครั้งสุดท้าย

น.ส.บุษฎีกล่าวว่า สำหรับสถานที่ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในต่างประเทศ คือ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ประจำแต่ละประเทศ และพื้นที่สำหรับในประเทศที่มีชุมชนไทยขนาดใหญ่ เช่น สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย พิธีถวายดอกไม้จันทน์จะจัดขึ้นที่วัดไทยเป็นหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน อาทิ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน กำหนดจัดพิธีฯ ที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส กำหนดจัดพิธีฯ ที่วัดไทยลอสแอนเจลิส สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก กำหนดจัดพิธีฯ ที่วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอแลนด์ นครนิวยอร์ก สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก กำหนดจัดพิธีฯ ที่วัดธัมมาราม นครชิคาโก สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ กำหนดจัดพิธีฯ ร่วมกับวัดไทยทั้ง 5 วัด ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ สำหรับประเทศอิสราเอล ซึ่งมีคนไทยไปทำงานเป็นจำนวนมาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้เตรียมการจัดพิธีฯ ที่สถานเอกอัครราชทูต และในต่างจังหวัดรวม 10 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนไทยในทุกภาคของอิสราเอล
น.ส.บุษฎีกล่าวอีกว่า การดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ที่เน้นความเรียบง่าย สมพระเกียรติ และให้ชุมชนไทยได้มีส่วนร่วม โดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ได้บูรณาการความร่วมมือกับทีมประเทศไทย นักธุรกิจ และชุมชนไทย เพื่อให้การจัดพิธีในครั้งนี้เป็นการผนึกพลังความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ และเป็นจุดศูนย์รวมของประชาชนไทยในต่างแดน นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่หลายแห่ง อาทิ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้เริ่มจัดกิจกรรมจิตอาสาเชิญชวนชุมชนไทยมาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับพิธีดังกล่าวแล้ว โดยยึดแนวทางของรัฐบาลที่ให้ชุมชนไทยมีส่วนร่วมและใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ในท้องถิ่น

ขอขอบคุณ ข่าวสด