บุหรี่ กับ 5 โรคร้าย

บุหรี่ นับว่าเป็นภัยใกล้ตัวที่บั่นทอนทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต หลายคนคงรู้กันดีว่า การสูบบุหรี่ ทำให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆ ดังนี้ 1.บุหรี่กับมะเร็งปอด ร้อยละ 90 ของผู้ที่เป็นมะเร็งปอดมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ และในผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ที่เป็นมะเร็งปอดร้อยละ 30 เป็นผลมาจากการได้รับควันบุหรี่มือสองและมีการศึกษาพบว่า ผู้ที่สูบบุหรี่จัดจะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง 30 เท่า

และอัตราการรอดชีวิตของผู้ที่เป็นมะเร็งปอดมีเพียงร้อยละ 2 ถึง 5 เท่านั้น 2.บุหรี่กับโรคหัวใจ ผู้สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือกมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ 2.4 เท่า ยิ่งในคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะไขมันในเลือดสูงด้วยแล้ว จะเพิ่มความเสี่ยงขึ้นอีก 1.5 เท่า ส่วนคนที่เป็นทั้งความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูงจะมีความเสี่ยงถึง 8 เท่าของคนปกติเลยทีเดียว เพราะการสูบบุหรี่ทำให้เส้นเลือดเสื่อมและเกิดความตีบตันเร็วมากกว่าผู้ที่ไม่สูบ 10-15 ปี
3.บุหรี่กับโรคถุงลมปอดโป่งพอง สารพิษจากควันบุหรี่ทำลายเยื่อบุภายในหลอดลม ถุงลมเล็กๆ ที่ทำหน้าที่ฟอดเลือกในปอด เป็นผลทำให้เยื่อบุหลอดลมหนาขึ้น หลอดลมตีบเล็กลง ทำให้ต้องออกแรงหายใจมากขึ้น ส่วนถึงลมหากเกิดการอักเสบก็จะบวมเปราะแตกฉีกขาดมารวมกันเป็นถุงลมขนาดใหญ่แทน ถุงลมเล็กๆ ก็จะน้อยลง ไม่สามารถฟอกเลือดได้เหมือนปกติ จึงเป็นเหตุให้ผู้ป่วยได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอและเหนื่อยหอบง่าย
4.บุหรี่กับเซ็กส์เสื่อม เพราะในควันบุหรี่มีสารทำให้รูหลอดเลือดแดงตีบแคบลง จึงทำให้การทำงานของเส้นเลือดและเส้นประสาทที่ควบคุมการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายเสื่อม รวมถึงยังทำให้ตัวอสุจิมีการเคลื่อนไหวผิดปกติและมีจำนวนลดลงด้วย
5.บุหรี่กับทารกในครรภ์ การสูบบุหรี่ขัดขวางการพัฒนาของเซลล์ประสาททารก ทั้งลดโอกาสในความสำเร็จของเด็กหลอดแก้ว และผลเลวร้ายลงของโรคมะเร็งปากมดลูก รวมทั้งทารกในครรภ์อาจมีรูปร่างผิดปกติ เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่ ฯลฯ ส่วนแม่ที่สูบบุหรี่อาจมีน้ำนมคุณภาพต่ำแลปริมาณน้อย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth