วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์หรือวัดเล่งเน่ยยี่ 2 จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีในพ.ศ.2539 เดิมเป็นโรงเจขนาดเล็กบนพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ต่อมาคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทยหรือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน

โดยวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) เปิดให้พุทธบริษัทไทย-จีนได้ร่วมบุญจัดสร้างวัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชานุญาตในการจัดสร้างวัดแห่งนี้และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนามว่า “วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์” วัดแห่งนี้ใช้เวลาในการสร้างกว่า 12 ปีจึงเสร็จสมบูรณ์ภายในบริเวณวัดประกอบด้วยวิหารต่างๆที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมตามแนวปรัชญาและคติธรรมทางพระพุทธศาสนาจีนนิกายฝ่ายมหายานประกอบด้วยวิหารพระกวนอิมโพธิสัตว์วิหารหมื่นพุทธเจ้าวิหารบูรพาจารย์ห้องปฏิบัติธรรมที่พำนักสงฆ์และโรงเรียนพระปริยัติธรรมนอกจากนี้ในทุกเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อตามวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนเช่นวันตรุษจีนเทศกาลถือศีลกินเจวัดแห่งนี้จะมีผู้คนมาร่วมทำบุญตามประเพณีความเชื่อจำนวนมาก. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand