ศาลแพ่งสั่ง “อดีต ปธ.สหกรณ์คลองจั่น” พร้อมพวก ชดใช้ 9.6 พันล้านบาท

ศาลแพ่ง สั่งนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น พร้อมพวก ชดใช้เงินคืนสหกรณ์ 9.6 พันล้านบาท ฐานเบิกจ่ายเงินผิดวัตถุประสงค์
วันนี้(1 ก.พ.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลแพ่ง อ่านคำพิพากษาคดีสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์กับผู้รับเงิน รวม 32 คน เป็นจำเลย

จากกรณีเมื่อวันที่ 1 ม.ค.2552-30 พ.ค.2555 ขณะที่นายศุภชัย จำเลยที่ 1 ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ได้ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ เบิกจ่ายเงินด้วยเช็ครวม 878 รายการ เป็นเงิน 1.1 หมื่นล้านบาท ซึ่งระบุว่าเป็นการทดรองจ่าย แต่ไม่มีการนำเงินที่เบิกจ่ายมาส่งคืนให้แก่โจทก์ โดยได้สั่งจ่ายเช็คให้แก่บุคคลภายนอก รวม 191 รายการ เป็นเงิน 4,036 ล้านบาท และสั่งจ่ายเช็คให้จำเลยที่ 2 รวม 22 รายการเป็นเงิน 119 ล้านบาท ส่วนจำเลยที่ 3 เป็นรองผู้จัดการใหญ่ของสหกรณ์โจทก์ ได้ลงนามสั่งจ่ายเช็คร่วมกับ จำเลยที่ 1 โดยไม่มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งจ่ายเช็ค

ทั้งนี้ ศาลแพ่ง พิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่า จำเลยสั่งจ่ายเช็คของโจทก์ โดยไม่ถูกต้องตามวัตถุ ประสงค์และเป็นการผิดระเบียบข้อบังคับของโจทก์ จึงมีคำพิพากษาให้นายศุภชัย จำเลยที่ 1 ชำระเงินให้แก่โจทก์ จำนวน 9.6 พันบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้น 119,020,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องที่ 26 ส.ค.2557 และของเงินต้น 9.5 พันล้านบาท นับแต่วันฟ้องที่ 15 ต.ค.2557 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ และให้จำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดต่อโจทก์จำนวน 119 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ของเงินต้นจำนวน 119 ล้านบาท นับถัดจากวันฟ้องด้วย

ส่วนจำเลยที่ 3 ให้ร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดจำนวน 9.5 พันล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ของนับจากวันฟ้องที่ 15 ต.ค.2557 และให้จำเลยที่ 8-9 กับจำเลยร่วมอีก 22 คน ร่วมกับจำเลยที่ 1 ชำระเงินโจทก์ตามจำนวน ที่จำเลยแต่ละคนได้รับพร้อมทั้งดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง โดยยกฟ้องจำเลยที่ 17 และที่ 29 เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่าเบิกถอนเงินตามเช็คแล้วนำเงินไปมอบให้จำเลยที่ 4-5 ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา ไม่ได้นำไปใช้เป็นส่วนตัว จึงไม่ต้องรับผิดคืนเงินให้โจทก์

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก ThaiPBSnews