สั่งเร่งทำฝนภาคเหนือแก้หมอกควัน-ไฟป่า

อธิบดีฝนหลวงสั่งทำฝนภาคเหนือช่วงชิงโอกาสแก้หมอกควันมลพิษ-ไฟป่า สร้างความชุ่มชื้นผืนป่า เมื่อวันที่ 11 มี.ค.  นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ใช้เรดาร์ฝนหลวงติดตามสภาพอากาศตลอด 24 ชั่วโมง และการพยากรณ์อากาศ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้

ขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อน ทําให้บริเวณดังกล่าวมีความชื้นสัมพัทธ์มากขึ้น ส่งผลให้อาจมีโอกาสในการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำฝนให้ครอบคลุมพื้นที่ป่าไม้และการเกษตร ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ จึงช่วงชิงโอกาสเร่งระดมทำงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในพื้นที่ภาคเหนือมีความชื้นสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ดีในระดับผิวพื้นถึงระดับปฏิบัติการ ดัชนีการเกิดฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น ลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลาง ช่วงเช้ามีเมฆก่อตัวบางบริเวณกับมีฟ้าหลัวเล็กน้อย ค่าพีเอ็ม 10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดี ไม่มีค่าที่สูงเกินค่ามาตรฐาน ตนจึงสั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือขึ้นบินปฏิบัติการได้ทันทีเมื่อมีโอกาส โดยวางแผนปฏิบัติการฝนหลวง 3 ขั้นตอน เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้ และได้ขึ้นบินเมื่อเวลา 10:30 น. ภารกิจที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 (ก่อเมฆ) โดยเครื่องบินคาซา 2 ลำ ใช้สารฝนหลวงโซเดียมคลอไรด์จำนวน 2 ตัน ที่ระดับ 8,500 และ 7,000 ฟุต บริเวณทางทิศใต้-ทิศตะวันตกของ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ภารกิจที่ 2 ขั้นตอนที่ 1 (ก่อเมฆ) โดยเครื่องบินซีเอ็น-235 จำนวน 1 ลำ ใช้สารฝนหลวงโซเดียมคลอไรด์จำนวน 2 ตัน ที่ระดับ 9,000 ฟุต บริเวณทางทิศตะวันออกของ อ.สบเมย – ทิศตะวันตกของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews