แจงไม่เข้าข่ายชะลอโทษจับแรงงานเมียนมาลักลอบขับ3ล้อแดง

‘วรานนท์’แจงตรวจสอบและจับกุมแรงงานเมียนมา 28 ราย ลักลอบขับสามล้อแดงจ.ตาก ชี้เป็นงานห้ามต่างด้าวทำ หากพบทำงานไม่ถูกต้องตามใบอนุญาต สามารถดำเนินคดีได้ไม่เข้าข่ายการชะลอโทษ

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ชี้แจงถึงกรณีที่มีข่าวว่าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาเข้ามาประกอบอาชีพขับขี่สามล้อแดงรับและส่งผู้โดยสารชาวเมียนมาในอ.แม่สอด จ.ตากทำให้ผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้างคนไทยชุมชนสองแควได้รับความเดือดร้อน มีรายได้ลดลง ว่า การประกอบอาชีพรับจ้างขับขี่สามล้อแดงดังกล่าวมีความผิดตามกฎหมาย เนื่องจากเป็นงานห้ามคนต่างด้าวทำ ตามประกาศกำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ.2522 คืองานขับขี่ยานยนต์หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกล ยกเว้นงานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ ซึ่งก่อนหน้าที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะมีคำสั่งที่ 33/2560 ลงวันที่ 4 ก.ค. 2560 ให้ชะลอการลงโทษในมาตรา 101 102 119 และ 122 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560 

กรมการจัดหางาน โดยสำนักงานจัดหางานจ.ตาก สาขาแม่สอดได้มีการสนธิกำลังร่วมกับตรวจคนเข้าเมืองจ.ตากเข้าตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาแล้วจำนวน 28 ราย โดยดำเนินคดีในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นบุคคลต่างด้าวไม่ทำงานตามประเภทหรือลักษณะงานและกับนายจ้าง ในท้องที่หรือสถานที่ทำงานและเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุญาต ส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดดำเนินคดีต่อไป แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างชะลอการลงโทษดังกล่าว ดังนั้นจึงไม่อาจดำเนินการจับกุมตามความผิดมาตรา 101 (งานห้ามคนต่างด้าวทำ) ได้

“สำนักงานจัดหางานจ.ตาก สาขาแม่สอดจะได้ร่วมกับตรวจคนเข้าเมืองจ.ตากตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าว หากพบว่ามีใบอนุญาตทำงานแต่ทำงานแตกต่างจากประเภทงาน นายจ้าง ท้องที่หรือเงื่อนไขในการทำงาน ตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตทำงาน จะมีความผิดตามมาตรา 70 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท ตามมาตรา 121 กล่าวคือ มีใบอนุญาตทำงานประเภทอื่นและมาขับรถสามล้อแดงจะมีความผิด สามารถดำเนินคดีได้ตามกฎหมายต่อไป” อธิบดีจัดหางาน กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews